Adatvédelmi nyilatkozat

A Medeo.hu weboldal olyan tartalom és linkmegosztó portál, amely mint minden web-használó számára, Neked is lehetőséget biztosít véleményed, javaslatod, nézeteid, ötleteid megosztására, amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzatban és a Felhasználási feltételekben foglaltakat maradéktalanul elfogadod és betartod.

Az adatkezelések célja a Medeo.hu szolgáltatásainak hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása számodra.

 A Szabályzat kialakítása során az alábbi jogszabályokra támaszkodtunk:
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
- 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
- Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

A szerzői jogról szóló jogszabályok értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt adsz az Medeo.hu-nak a tartalmak szolgáltatásban történő kezeléséhez vagyis, a tartalmak azok tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására.

Automatikusan regisztrálják IP-címedet, az általad használt böngészőprogram típusát és néhány más információt, azért, hogy ezeket az információkat összesített és feldolgozott formában használjuk szolgáltatásaink esetleges hibáinak és minőségének javítása érdekében és statisztikai célokra.

Adataidat kizárólag előzetes jóváhagyásoddal vesszük igénybe, azokat (a jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Adataidat legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Egyes aggregált adatokat partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Ugyancsak jogosultak vagyunk egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozni tájékoztatási céllal.

A Medeo.hu számos olyan linket tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért és az azokkal kapcsolatos bárminemű hátrányért a Medeo.hu felelősséget nem vállal. Te vagy köteles gondoskodni arról, hogy az általad közzé- vagy elérhetővé tett tartalom (harmadik személy személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) ne sértsék.

A Medeo.hu logója a Medeo.hu kizárólagos tulajdonát képezik, ezeket a Medeo.hu előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat aktuálisan érvényben lévő változata folyamatosan elérhető a Medeo.hu nyitóoldalán, így a Medeo.hu elhárít mindennemű felelősséget és kártérítési igényt, amely az Adatvédelmi szabályzat nem vagy hiányos ismeretéből fakad.