Istenhegyi Magánklinika


A klinika működését 1999-ben kezdte meg és az egyik leg­na­gyobb ma­gán-egész­ség­ü­gyi in­téz­mény az országban. A szak­ren­de­lők, a 2 kor­sze­rű­en fel­sze­relt mű­tő, va­la­mint a für­dő­szo­bás kórtermek mint­egy 1600 m2 te­rü­le­ten he­lyez­ked­nek el.


Specialitások

Plasztikai sebészet, horkolás gátlás, homeopathiás rendelés, fejfájás szakrendelés, géndiagnosztika

Budapest, Istenhegyi út 31/b, Telefon: 06-1-224-54-24

AproV, 2008. 11. 16. 19:41