Felhasználás feltételei

A szolgáltatást mindenki csak saját felelősségére használhatja és minden felhasználó a Medeo.hu weboldalra belépve a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el külön tájékoztatás, írásos konfirmálás nélkül.

 

Minden felhasználó felelős a saját felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Az egyes hozzászólások, bejegyzések, információk szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Medeo.hu jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők.

 

A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Medeo.hu érdekeit, akkor azt a Medeo.hu jogosult törölni. Ugyancsak jogosult az oldal egy részét vagy tartalmát mindenféle előzetes bejelentés nélkül kiterjeszteni, módosítani, részben vagy teljes egészében törölni.

 

A Medeo.hu tiszteletben tartja a szabad véleménynyilvánítás jogát ugyanakkor nem vállal felelősséget semmilyen megnyilvánulási úton közölt üzenetekért, hozzászólásokért, adat-vagy más információk elhelyezéséért, amellett sem, hogy a honlapon közölni szándékozott hozzászólásokat, véleményeket, bejegyzéseket adott esetben a Medeo.hu moderálja. A Medeo.hu nem vállal felelősséget a moderálás hiányából, mértékéből vagy elégtelenségéből adódó károkért, jogsérelmekért.

 

A Medeo.hu a szabad véleménynyilvánítás biztosítása mellett nem engedi, hogy bármely egészségügyi problémával szenvedő, vagy azok ellátásban bármilyen szinten és hatékonysággal résztvevő személyek és szervezetek, vallási, etnikai, társadalmi kisebbségek, illetve többség ellen bármiféle uszító, jogsértő megnyilvánulást tegyenek a felhasználók, ugyanakkor teret enged az olykor kemény hangvételű, személyeskedő véleménykülönbségeknek, vitáknak, eszmecseréknek is. Az önkifejezést (indulatot, hangulati állapotot) szolgáló vaskosabb kifejezések, trágárságok, obszcén megnyilvánulások bizonyos mértékben megengedettek, feltéve, hogy mások érdekei ezzel nem sérülnek.

 

A Medeo.hu használata a felhasználók személyes adatainak és hozzászólásaiknak védelme érdekében részben regisztrációhoz kötött. Regisztráláskor a felhasználónak legalább az email címét, valamint egy választott becenevet kell megadnia, további személyes adatok a személyes fiók kialakításánál adhatóak meg.

 

Regisztráció után a megadott felhasználói e-mail címre elküldött link útján lehet aktiválni a Medeo.hu rendszerébe való belépést. A regisztrációkor nem élő, vagy nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása miatt keletkező bárminemű kárért, adatvesztésért a Medeo.hu nem vállal felelősséget. Regisztrált felhasználóként mindenkinek a többi regisztrált felhasználóval azonos jogai, kötelességei és lehetőségei vannak a Medeo.hu használatára és látogatására.

 

A Medeo.hu fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a felhasználó valótlan adatokkal vagy az Adatvédelmi Szabályzat és/vagy jelen Felhasználási feltételek megsértésével használja a szolgáltatásokat, a Medeo.hu rendszerhez a hozzáférést korlátozza vagy megtagadja mindenféle külön értesítés nélkül.

 

A Medeo.hu üzemeltetői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Medeo.hu rendszert kellő technikai és tartalmi biztonsággal, örömmel és hatékonyan használhassák a felhasználók, ugyanakkor nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

 

A jelen Felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát a Medeo.hu fenntartja, az aktuálisan érvényben lévő változat folyamatosan elérhető a Medeo.hu nyitóoldalán, így a Medeo.hu elhárít mindennemű felelősséget és kártérítési igényt, amely a felhasználás feltételeinek nem vagy hiányos ismeretéből fakad.